Home | Login | Contact US | Sitemap
 
 
 
 
2018년 청소년증 발급 현황 2019-03-25
부산청협 4626
28
홈페이지 바로가기

청소년증 발급 현황

 

 

                                                                               (단위:)

구분

2018

165,408

서울

11,395

부산

6,432

대구

9,225

인천

4,001

광주

8,891

대전

5,913

울산

4,125

세종

3,381

경기

34,855

강원

8,921

충북

2,648

충남

6,290

전북

11,406

전남

11,769

경북

17,885

경남

15,475

제주

2,796

  

출처 : 여성가족부 청소년정책과

  

 
2018 청소년백서
2008 부산시청소년단체협의회 지도자 연수 자료
 
 
작성된 댓글이 없습니다.